Građevinska limarija

Izrada

Pored već pomenutih nabrojanih proizvoda u asortiman artikala građevinske limarije u našoj kompaniji spadaju i opšavni limovi te horizontalni i vertikalni oluci. I njihova izrada se vrši na savremenim CNC mašinama.

 

 

Opšavne limove izrađujemo pocinčanih bojenih limova debljine od 0,45 do 0,80 mm u boji standardnih RAL-ova.

 Dužine opšavnih limova radimo po želji kupca a najviše do 8 metara.

 
Horizontalne oluke   
(333 mm) radimo od pocinčanog obostrano bojanog lima debljine 0,50 mm po standardnim dimenzijama dužina  3m, 3.5m , 4m , 4.5m , 5m, 5,5m , 6m , 6.5m , 7m i 7.5 metara te u standardnim RAL-ovima.

Vertikalni oluci (cijevi) izrađuju se u standardnim profilima od  Ø80 mm, Ø100mm i Ø120mmi u dužinama do 6 metara.

 

Linijska kaplama za crijepnu ploču(sljeme, završnica krova) radimo od pocinčano bojanog lima 0,50mm  debljine i razvijene širine 313mm a u standardnim pokrivnim dužinama 214 centimetara, također u bojama standardnih RAL-ova.

 

(Više detaljnijih informacija o našim proizvodima možete pogledati u našem  katalogu.)