Politika Kvaliteta Civić d.o.o

Kvalitet je ključni razlog postizanja i održavanja visokog nivoa povjerenja klijenata u brenodve koje zastupamo i našu kompaniju i predstavlja platformu za postizanje održivog rasta i razvoja. To povjerenje se temelji na kvalitetu i ugledu, kao i visokim standardima koji su se godinama stvarali. Kvalitetno poslovanje još od samog osnivanja, predstavlja osnovno opredjeljenje poduzeća Civić.

 

Politika kvaliteta poduzeća Civić d.o.o  je zasnovana na savremenim tržišno orijentisanim principima:

  • Kontinuiranim ispunjavanjem zahtjeva, potreba i očekivanja svakog pojedinačnog kupca gradimo dugoručne partnerske odnose sa kupcima
  • Održavanjem visokog nivoa kvalitete proizvoda, tačnosti isporuke, konkurentnskim odnosom cijena i kvaliteta, obezbjeđenjem pravovremene i kompletne postprodajne podrške postavljamo temelje povjerenja naših kupaca
  • Zaposleni su jedan od osnovnih oslonaca našeg postojanja i razvoja, stoga konstantnim posticanjem stručnog usavršavanja ljudskih resursa kroz različite tipove edukacija ostvarujemo visok nivo stručnosti i kompetentnosti rukovodstva i zaposlenih
  • Uspostavljanje partnerskih odnosa sa dobavljačima i njihova sposobnost da se prilagode zahtjevima tržišta jedan su od važnih elemenata za poboljšanje kvaliteta.Vođeni principom neprekidnog napretka radimo na izgradnji imidža kompanije i povećanju tržišnog udjela.
  • Dosljedni poštivanjem zakona, propisa, standarda kao i ugovornih obaveza obezbjeđujemo kontinuirani rad kompanije.

 

Rukovodstvo i svi zaposleni u kompaniji Civić d.o.o kroz svakodnevno obavljanje svojih aktivnosti, rukovodeći se principom kontinuiranog unapređenja svoga rada i sistema menadžmenta kvalitetom i prema zahtjevima standarda ISO 9001, i ispunjavajući ciljeve kompanije, na efikasan i efektivan način, uspostaviće sklad između interesa kompanije i interesa kupca.