Thermopor EPS COKL 100

PLOČE ZA IZOLACIJU PODZIDAeps11

-Standard BH EN 13163 razred gorljivosti E
-Ekspandirane u kalupu sa rebrastim rasterom 6 x 6 mm na obadvije strane za bolje prihvatanje ljepila
-Za toplotnu izolaciju rubova AB ploča, preklada i balkona
-Za izolaciju podzida fasade