Fasadni sistem

KONSTRUKCIJA FASADE

Responsive image
Responsive image

Fasadni sistem toplotne izolacije je sistem za izolaciju vanjskog zida kuće. Čitava fasada zgrade poznata je i kao k ompozitna termalna fasada. Fasadni sistem se sastoji od EPS p loča koje su zalijepljene ili pričvršćene građevinskim ljepilom na vanjski zid. Na ovaj izolacijski sloj postavlja se mrežica sa ljepilom za EPS. Mrežica osigurava da kasnije ne dođe do puknuća žbuka zbog ekspanzijskih naprezanja u površini ili manjih pomjeranja. Nakon toga slijedi sloj p odloge za poravnanje i na kraju vanjska žbuka. Komponente fasadnog sistema su koordinirane. Stoga se sistem može upotrijebiti samo kao cjelovit. Ovakvi sistemi za toplotnu izolaciju mogu se postaviti na gotovo svim čvrstim podlogama koje se sastoje od zida ili be tona. Osnovni uvjet je, međutim, da je p ovršina čvrsta, suha, bez masnoće i prašine.