Opšavni limovi


Opšavi limovi služe za sprječavanje ulaska vode u krov. Oni su spojni detalji i nezaobilazni su dio svake građevinske limarije.

sun rain snow wind


Pričvršćuju se pomoću vijaka, udarnih tipli ili ljepila i brtvila koji se nude u boji opšava. Izrađuje se od visokokvalitetnog pocinčano bojenog lima debljine od 0,50 do 0,60 mm i u boji standardnih RAL-ova što zavisi od zahtjeva kupca. Maksimalna dužina je 8 m i proizvode se po zahtjevu za unaprijed poznatog kupca.


• Vjetar lajsna


Vjetar-lajsna ili čeona lajsna postavlja se na čeone rogove. Njena uloga je da osigura nepropusnost vode na završetak pokrova, a sam naziv govori da ona štiti pokrov od udara vjetra, kao i sunca i vlage. Izrađuje se u više izvedbi: lajsna ispod lima, lajsna preko lima, a njena širina zavisi od podkonstrukcije krova.

• Uvodni lim


Uvodni lim spriječava ulaz vode ispod lima kao i truljenja letve i roga, te daje bolji estetski izgled.• Uvalni lim


Uvalni lim (uvala krova) se postavlja na spojeve dva krova ili krova i atike. Izrađuje je se u širinama po zahtjevu kupaca - odnosno geometrije krova.

• Kaplama


Kaplama je završnica krova, radi se u više izvedbi zavisno od zahtjevanje geometrije krova.


Naziv Kaplama
Razvijena širina 312 mm
Korisna širina 250 mm
Dužina 2210 mm
Korisna duzina 2140 mm
Zaštita Zink 140 ym, Boja 25 ym
Boja RAL: 3009, 5010, 6028, 7016, 8019, 9002, 9005, 9006

Može biti trokutna ili polukružna. Kaplama se montira na sljemenu (vrhu, samaru) krova. Sklapamo je od jedne ivice ka drugoj, preklapajući kaplame za jedan žlijeb. Redamo ih na taj način da na preklopu gornju kaplamu postavimo niz vjetar, koliko je to moguće.