Ušteda energije

Responsive image
Responsive image

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLOTE KROZ ZIDOVE

ZID BEZ IZOLACIJE

Responsive image

ZID SA IZOLACIJOM

Responsive image

Navedene ilustracije prikazuju gubljenje toplote kroz zid sa izolacijom i bez izolacije. Ovdje možemo zaključiti da kod zidova sa EPS i zolacijom dolazi do velike uštede energije za grijanje. Najbitnije svojstvo izolacijskog materijala je mala vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti λ(W/mK). Koeficijent toplinske provodljivosti predstavlja količinu topline koja prođe u jedinici vremena kroz sloj materijala površine 1m2.