Vinklo
(Vanjsko i unutrašnje)


Vinklo služi za spajanje horizontalnog oluka na vanjskim i unutrašnjim ćoškovima, a rade se u izvedbi 280 i 330mm od istih materijala kao i oluk, u čitavoj paleti boji, prema RAL sistemu.

sun rain snow wind