Vinklo
(Vanjsko i unutrašnje)


Vinklo služi za spajanje horizontalnog oluka na vanjskim i unutrašnjim ćoškovima. Rade se u izvedbi od 280 i 330 mm od istih materijala kao i oluk u čitavoj paleti boja prema RAL sistemu.

sun rain snow wind