Montaža lima


montage step 1
Korak 1
Kod krovišta s drvenom konstrukcijom preporučujemo daščanje drvenom oplatom, daska 24 mm poprečno preko rogova.
montage step 2
Korak 2
Veoma bitno kod pripreme krovišta za pokrov od lima je postavljanje hidroizolacije. Prilikom montaže preporučujemo postavku paropropusne vodonepropusne folije 95-130 gr/m2. Folija sprečava prodor pare s krovišta, kao i kondenzata koji se eventualno pojavi na donjoj površini lima uslijed razlika temperature. Postavlja se poprečno gledajući od oluka prema sljemenu, s tim da mora biti preklop minimalno 100 mm.
montage step 3
Korak 3
Tako pripremljen krov je spreman za montažu lima. Prvo se vrši montaža oluka, zatim uvodni lim koji spreča- va ulaz vode ispod lima, kao i trulje- nje letve i roga, i daje bolji estetski izgled.
montage step 4
Korak 4
Slijedi postavljanje vjetar-lajsne na čeone rogove. Njena uloga je da osigura nepropusnost vode na završetak pokrova, a sam naziv govori da ona štiti pokrov od udara vjetra, kao i sunca i vlage.
montage step 5
Korak 5
Način slaganja crijep ploče ukoliko se radi iz dva djela:
1. donja desna
2. gornja desna
3. donja srednja
4. gornja srednja
5. donja lijeva
6. gornja lijeva
montage step 6
Korak 6
Montaža lima počinje zdesna nalijevo gledajući od oluka prema sljemenu, i to rednim brojem kao što je prikazano na slici D. Ukoliko se radi o dužim krovnim plohama, potrebno je ploče lima praviti iz dva dijela, mada nije isključena, niti montaža s druge strane ukoliko to zahtijeva geometrija krovne plohe. Ukoliko se radi o dužim krovnim plohama, zbog montaže, a i transporta, potrebno je ploče lima praviti iz dva dijela. Crijepna ploča ostavlja se duža za 50-70 mm radi prepusta u oluk.