Odvodne cijevi


Odvodne cijevi se koriste za odvodnju oborinskih voda s krovišta. Postavljaju se vertikalno u odnosu na žlijeb, a pričvršćuju se pomoću šelni (držača). Vijek trajanja oluka od pocinčanog lima je 20 do 25 godina, dok je vijek trajanja za bakarne neograničen.

sun rain snow wind


NAZIV Odvodno - Spusna cijev
Vrsta poluokrugla, četvrtasta
Presjek 80 mm, 100 mm, 120 mm
Dužina 3 m do 7 m
Debljina lima 0,50 - 0,70 mm
Materijal bakar, cinkotit, aluminij i pocinčani lim
Boja RAL: 3009, 5010, 6028, 7016, 8019, 9002, 9005, 9006