Sistem oborinskih vodasistem oborinskih voda

Oluke proizvodimo od plastificiranog bojenog i pocinčanog lima, ovisno o zahtjevu kupca. Proizvode se u neograničenoj dužini iz lima debljine 0,45 - 0,75 mm. Oblikom mogu biti kvadratni ili poluokrugli, većih ili manjih razvijenih širina, ovisno o potrebi naručitelja. Sistem oborinskih voda mora biti u kompletu, kako je prikazan na slici, da bi imao potpunu funkcionalnost.